Фирма


Движението изисква прецизност - Търкалящи лагери, линейни компоненти, автомобилни продукти

CB/B/BG/01.14

Продукти


Сачмени лагери

DGB/C/BG/10.10

Сектори


Лагери за хранително вкусовата промишленост

FB/B/BG/10.10

Лагери за рудодобивна и минна индустрия

QM/A/BG/10.10